Yetişkinlere Yönelik Psikolojik Çalışmalar

Yetişkinlikte bireylerin sağlıklı yaşam sürdürebilmesi, ruhsal ve bedensel sağlığın iyi olmadına bağlıdır. Günlük yaşam koşturmasında bireyler duygu ve düşüncelerinin yeterince farkında olamamaktadır.Bireylerin öz farkındalığını sağlayabilmek yetişkin terapinin ana amaçlarındandır.

Yetişkin terapideki değişik yöntem ve teknikler (emdr-bdt vb) ile bireyin sorunlarının farkında olmasına, yaşadığı sorunları çözme becerisi kazanmasına, kendisini ve yaşamını önemseyen, çevresiyle ve kendisiyle barışık bir birey olmasına yardımcı olmaktır.

Yetişkin Terapisi Çalışma Konuları: