Psikolojik Değerlendirme ve Testler

Çocuk ruh sağlığı alanında yaşanan sorunlara en etkili şekilde müdahale edebilmek için öncelikle bu sorunların altında yatan dinamiklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme, çok kapsamlıdır ve genellikle şu basamakları içerir:

Tüm bu kapsamlı değerlendirmeler, çocuğun semptom olarak ortaya çıkardığı ve dış dünyaya gösterdiği ruhsal güçlüklerin temellerini anlamamızda önemli rol oynar. Böylesi bir anlayış da, çocuğun ihtiyaç duyduğu desteği ona sunabilmemizi sağlar.

Psikolojik değerlendirme araçları hem yaklaşım hem de uygulama şekli açısından oldukça çeşitlilik gösterir. Kimi değerlendirme araçları daha yapılandırılmış ve nesnel bir yaklaşım kullanırken, diğerleri daha çok öznel yorumlamaya dayalıdır. Bazı değerlendirme araçları çocuğun sözel olarak ifade edebildiği bilinç düzeyindeki düşüncelerini ölçmeye yöneliktir, bazıları ise daha çok çocuğun iç dünyasında olup biten ancak kendisinin de farkında olmadığı duyguları açığa çıkarmayı amaçlar. Değerlendirmenin şekli, çocuğun hangi alanda ne kadar zorluk yaşadığına göre belirlenir. Bu noktada çocukla ve aileyle çalışan terapistin gözlemleri yol gösterici olacaktır.

Merkezimizde Hangi Psikolojik Değerlendirme Araçlarından Yararlanıyoruz?