Prematüre Bebeklerde Duyusal İşlemleme Becerisi

Prematüre bebekler her bir duyu sisteminden gelen uyarıları alabilirler. Ancak eksternal ve internal duyu girdilerini zamanında doğan bir bebek kadar düzenleyemezler. Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi’nin çevresel faktörleri bebeğin duyusal ihtiyacını karşılayamadığından prematüre bebeğin en az gelişmiş olan görme ve işitme duyuları en fazla duyusal uyarıyı alırken, en çok gelişmiş olan somatik duyu sistemi, vestibüler, tat ve koku sistemleri en az duyusal uyarıyı alacaktır.

Prematüre bebekler yapılan tıbbi müdahaleler nedeniyle hem distal (görme, işitme, tat, koku) hem de proksimal duyuların (Vestibüler, taktil ve proprioseptif)  entagrasyonu ile ilgili risk altındadırlar. Prematüre bebekler zamanında doğan bebeklere (term) göre taktil derin basınca cevap, okulo-motor kontrol ve vestibüler uyarana cevap alt başlıklarında ve duyusal işlemleme becerisi alanında daha fazla problem yaşayabilmektedirler.