Art of Therapy

P4C (Çocuklar için Felsefe) Atölyesi

Atölye Yürütücüsü: Okul Öncesi Öğretmeni Buse Tunçkıran

 

P4C Atölyeleri, çocukları düşünmeye, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirmeye teşvik eden bir platform sunar. Soruşturma ve tartışma, P4C atölyelerinin temelini oluşturur. Bu süreç çocuklarda; aktif olarak dinlemeyi, fikirlerini özgürce ifade etmeyi, birbirlerinin fikirlerine saygı duymayı, görüş geliştirmeyi, neden-sonuç ilişkisi kurmayı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yollarını, empati kurmayı destekler. Grup kolaylaştırıcısı ve çocuklar birlikte felsefi kavramları keşfeder, analiz eder, mantık yürütür ve farklı bakış açılarını sorgularlar.

 

P4C atölyelerinde çocuklar kendi düşüncelerinin değerini fark ederler. Fikirlerini başkalarıyla paylaşma cesareti kazanırlar ve saygılı bir tartışma ortamının tadına varırlar. Her atölye deneyimi, çocukların dünyayı daha derinden anlamasına ve daha farklı düşünme yolları keşfetmesine yardımcı olur.

 

Atölyelerimiz 8 hafta sürecektir. Her hafta 60 dakikalık 1 oturum yapılacaktır.

 

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

çocuk yas
çocuk yas
çocuk yas