Oyun Terapisi

Oyun terapisi, duygusal ve sosyal açıdan çeşitli güçlükler yaşayan çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve sorunlarının üstesinden gelmesine yardım etmek amacıyla başlıca yol olarak oyunun iyileştirici gücünden faydalanan bir terapi biçimidir. Günümüzde çocuklarla yürütülen pek çok farklı oyun terapisi yaklaşımı bulunmaktadır. Çocuklarla psikolojik düzlemde çalışmalar yapma konusunda yetkinliği olan uzmanlar, bu yaklaşımlarla ilgili eğitim ve süpervizyon süreçlerini tamamladıktan sonra oyun terapisi yürütebilirler. 

Oyun Terapisi Neden Yararlıdır?

Çocukların iç dünyalarını sözel olarak ifade etmek için gerekli bilişsel olgunlaşma ve soyut düşünme becerileri henüz tam anlamıyla gelişmemiştir. Bu nedenle genellikle yaşadıkları duygusal güçlükleri ifade etmede bir iletişim aracı olarak oyunu kullanırlar. Çocuk açısından sorunlarını oyunla ifade etmek konuşmaya göre daha güvenli bir yoldur çünkü duygusal açıdan yüklü yaşantılar ile arasına bir mesafe koymasını sağlar.

Oyunun özünde iyileştirici bir güç vardır. Çocuklar tekrarlayıcı nitelikteki oyunlar aracılığıyla stresli ve travmatik yaşantıları ve bunlarla ilgili zorlayıcı duyguları ortaya koyup işleyebilirler. Bu sayede korkuları ve kaygıları üzerinde güç ve hakimiyet kurarak pasif konumdan aktif konuma geçebilirler. Çocuklar oyunlarında gerçek dünyada kendilerine nadiren tanınan kontrol ve karar verme mekanizmalarına sahiptir. Bu sayede olumsuz sonuçlarla karşılaşma ya da başarısızlığa uğrama riski olmadan seçimlerde bulunmayı, duygularını ve dürtülerini düzenlemeyi öğrenirler.

Oyun Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılabilir?

Oyun terapisi ile geniş bir yelpazede yer alan pek çok psikolojik temelli sorun ve şikayetin ele alınması mümkündür. Oyun terapisi, psikolojik temelli sorunların aşılmasına yardımcı olduğu gibi, bu sorunlar neticesinde akran ilişkilerinde zorlanan ve okula uyumu bozulan çocukların işlevselliğini de arttırmaktadır. Ayrıca gelişimsel gerilik, DEHB, otizm, öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma bozukluğu gibi tanılara sahip çocuklar da özel eğitim çalışmalarına ilaveten güçlendirici ve destekleyici bir müdahale olarak oyun terapisinden yarar görmektedir.

Oyun Terapisi Süreci Nasıl İlerler?

Yapılan ilk görüşmelerin ve psikolojik değerlendirmelerin ardından çocuğun güçlendirilmesinde ve yaşadığı güçlüklerin aşılmasında oyun terapisinin uygun bir yaklaşım olduğuna karar verilirse sürece başlanır. İlk adım, mevcut durum için hangi oyun terapisi yaklaşımının kullanılacağını belirlemektir. Ardından çocuğun ihtiyacına ve ailenin koşullarına uygun bir şekilde görüşme sıklığı ve zamanı belirlenir. Ebeveynlerin oyun terapisi sürecine katılma biçimi kararlaştırılır. Bazı oyun terapisi yaklaşımlarında ebeveynler seanslara en baştan aktif bir şekilde dahil edilirken, diğer oyun terapisi yaklaşımlarında sadece çocukla bireysel seanslar yapılır ve düzenli aralıklarla aile görüşmeleri düzenlenir.

Oyun Terapisi Ne Kadar Sürer?

Oyun terapisi seanslarının ne kadar devam edeceği ve sürecin ne zaman sonlandırılacağı çocuğun ve ailenin içinde bulunduğu durumun özellikleri ile yakından ilişkili olduğu için kesin bir süre verilmesi doğru değildir. Ancak yetkin ve donanımlı bir oyun terapistinin eşliğinde ve destekleyici ebeveyn tutumlarının sağlandığı koşullarda çocukların olumlu bir dönüşüm içine girmeye başladıkları kısa bir süre sonra görülür. Bununla birlikte sahici ve kalıcı kazanımların elde edilmesi emek ve zaman gerektirir.

Merkezimizde Hangi Oyun Terapisi Yaklaşımlarını Kullanıyoruz?