Gelişimsel Değerlendirme ve Testler

Gelişim süreci boyunca çocukların belirli yaş aralıklarında belirli becerileri gerçekleştirmesini bekleriz. Ancak çocukların gösterdikleri gelişimsel beceriler ile kronolojik yaşları her zaman uyumlu olmayabilir. Standart bir takım değerlendirme araçları ve testler kullanarak, çocukların hangi gelişim alanında ne düzeyde olduğunu; eğer gelişimsel açıdan ileri ya da geri görünen durumlar varsa bunların nasıl ele alınabileceğini sadece gözlemlerimize dayalı olarak değil, tutarlı ve bilimsel bir şekilde görebiliriz. Bu sayede elimizde, çocuklara ihtiyaç duydukları desteği en iyi şekilde verebilmemiz için takip edebileceğimiz bir yol haritamız olur.

Gelişimsel testlerin bazıları ebeveynlerin ya da çocuğu en iyi tanıyan yetişkinlerin görüşlerine başvurularak doldurulur; bazıları ise çocukla doğrudan görüşme yapılarak bir takım beceri ve davranışların gözlenmesine bağlı olarak tamamlanır. Hangi değerlendirme aracının kullanılacağı, testin yapılış amacına, çocuğun yaşına ve hangi alanda ne kadar zorluk yaşadığına göre belirlenir. Bu noktada çocukla ve aileyle çalışan terapistin gözlemleri yol gösterici olacaktır.

Merkezimizde Hangi Gelişimsel Değerlendirme Araçlarından Faydalanıyoruz?