Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

ÇÇKA olan çocuklar sesleri, heceleri ve sözcükleri istemli üretmede sorun yaşarlar. Bu çocuklar aslında ne söylemek istediğini bilmekte fakat beyin bu sözcükleri söyleyebilmek için gerekli kas hareketlerini yönetmekte zorlandığı için çocuklarda konuşma ile ilgili bir bozukluk ortaya çıkmaktadır. ÇÇKA’ya her 1000 çocuktan 1 ile 10’unda rastlanmaktadır. Herhangi bir fonolojik veya  artikülasyon (sesletim) bozukluğu olan çocukların yaklaşık % 5'inin de ÇÇKA olduğu düşünülmektedir.

Konuşma Sesi Bozukluklarının bir bileşeni olan çocukluk çağı konuşma apraksisinin terapisindeki temel hedef çocuğun konuşma anlaşılırlığını arttırmaktır. Konuşma üretimi için gerekli olan hareketleri planlamada ve programlamada yaşanan güçlüklere müdahale etmek için planlanacak terapilerin yoğunlaştırılmış bir program dahilinde ve bireye özgü hedeflerle oluşturulması önemlidir. ÇÇKA müdahalesinde kullanılabilecek farklı terapi yaklaşımları bulunmaktadır. Dil ve konuşma terapisti değerlendirme sonuçlarına, çocuğun bireysel özelliklerine, eşlik eden başka bir bozukluk olup olmamasına ve kendi uzmanlık bilgi ve deneyimlerine dayanarak çocuğun ihtiyaç duyduğu terapi yaklaşımını belirleyecektir.