Çocuklarda Ergoterapi

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktiviteler ile sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişinin aktivitelere olan katılımını artırmaktır. Ergoterapistler kişilerin yapmak istedikleri, yapmaları gereken ve kendilerinden yapmaları beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişinin katılımını daha iyi sağlayabilecekleri şekilde değiştirerek kişinin yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Çocuklarda ergoterapinin temel amacı çocuğun günlük yaşam aktivitelerine bağımsız katılımını sağlamaktır. 0-18 yaş arası çocuklar birçok beceriyi kazanarak yaşamlarını şekillendirirler. Okul öncesi dönemde, okula hazırlık döneminde ve okul çağında ihtiyaç duydukları bu becerilerde zorlandıklarında katılımları doğrudan etkilenir. Ergoterapi ile çocukların zorlandıkları alanlar belirlenerek uygun müdahale programları hazırlanır. Çocuğun yaşına göre; duyusal, fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal becerileri değerlendirilip, çocuğun hangi alanla zorlandığı belirlenerek kişiye özel müdahale programları uygulanır.