Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığında, tercihen her iki ebeveynle, bunun mümkün olmadığı durumlarda da sadece bir ebeveynle düzenli görüşmeler yürütülür. Bu görüşmelerde aile bireyleri arasındaki ilişkiler üzerine düşünülür ve ailenin güçlü ve desteklenmeye ihtiyaç duyan yanları hakkında bir farkındalık kazandırılmaya çalışılır. Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, yapılandırıcı olmayan çocuk yetiştirme tutumlarının yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılır.

Hangi Durumlarda Aile Danışmanlığı Verilir?

Bazı durumlarda çocukların yaşadığı psikolojik güçlükler aile sisteminin yeteri kadar destekleyici ve besleyici olmamasından ya da bu sistem içerisinde sağlıklı işleyişi tıkayan bir takım sorunların yaşanmasından kaynaklanabilir. Bazen de uyumlu ve işlevsel özellikteki aile dinamikleri, boşanma, kayıp, hastalık, kardeş doğumu, taşınma vb. zorlayıcı yaşam olaylarının etkisi nedeniyle sarsılabilir. Bu gibi durumlarda, çocukla bireysel olarak çalışmak yerine ebeveynlere aile danışmanlığı vermek tercih edilebilecek bir yoldur.

Aile Danışmanlığı Ne Kadar Sürer?

Aile danışmanlığı sürecinin ne kadar devam edeceği yaşanan sorunsalın niteliğine ve şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bununla birlikte eğer oyun terapisi ya da aile terapisi seçeneklerini gerektirmeyecek yapıda güçlüklerden bahsediyorsak, danışmanlık süreci için genellikle 1-8 arasında değişen görüşmenin yeterli olacağı söylenebilir.